Ankieta

Czy popierasz działania na rzecz referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego?


Kliknij tutaj , aby sprawdzić aktualne wyniki.

ODRZUC TRAKTAT LIZBONSKI!

Wcześniej celem naszej kampanii dotyczącej referendum był apel, aby wszystkim obywatelom dać możliwość zagłosowania w referendach w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Dotychczas ponad ćwierć miliona ludzi w całej Europie podpisało nasze petycje.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

KAMPANIA „REFERENDUM W SPRAWIE MEDYCYNY NATURALNEJ”

Celem kampanii jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wolnego dostępu do osiągnięć medycyny naturalnej opartej na podstawach naukowych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

PETYCJA NA RZECZ EUROPY TWORZONEJ PRZEZ LUDZI – DLA LUDZI

13 listopada 2007 roku ponad 30 osób ocalałych z obozu zagłady Auschwitz oraz z innych nazistowskich obozów koncentracyjnych spotkało się w Oświęcimiu na jednodniowej konferencji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Narzędzia

Wyślij stronę znajomemu

Dodaj tę stronę do zakładek

Wydrukuj tę stronę

 

INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO

Historia Europy

Zysk ważniejszy od życia

Tutaj znajdują się autentyczne zapisy z procesów norymberskich prowadzonych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy przeciwko koncernowi paliwowo-chemicznemu IG Farben, w skład którego wchodziły niemieckie firmy takie jak Bayer, BASF i Hoechst. Wiele ze zbrodni wojennych kartelu miało miejsce w obozie koncentracyjnym Auschwitz, który był traktowany jako źródło darmowej siły roboczej do niewolniczej pracy dla zakładu IG Auschwitz, pozostającego pod pełna kontrolą IG Farben. Dokumenty ujawniają między innymi, że koncern Farben prowadził bestialskie eksperymenty medyczne na więźniach, spośród których tysiące zmuszanych było do brania udziału w śmiertelnych eksperymentach z wykorzystaniem opatentowanych środków do „chemioterapii” produkowanych przez dział farmaceutyczny firmy Bayer.

Auschwitz: Naziści i „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

Jeden z ostatnich filmów dokumentalnych poświęconych Auschwitz został wyprodukowany przez BBC. Wyświetlony po raz pierwszy w 2005 roku obraz zawiera wspomnienia więźniów ocalałych z Auschwitz i naświetla działalność IG Farben. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Od Norymbergii do Brukseli

Tutaj znajduje się wykład dra Matthiasa Ratha na temat historii Unii Europejskiej wygłoszony w Oświęcimiu 13 listopada 2007 roku. Dr Rath uświadamia w nim, że kilku dyrektorów IG Farben, przeciwko którym toczyły się sprawy w trakcie Procesów Norymberskich, zostało przywróconych na wysokie stanowiska w niemieckim przemyśle, a prawnik nazistów, Walter Hallstein, stał się architektem struktur Komisji Europejskiej i został jej pierwszym przewodniczącym. Hallstein, wybitny profesor prawa współpracujący z nazistami, powiedział w 1939 roku: „Jednym z najważniejszych praw (w okupowanych krajach) jest prawo do ochrony niemieckiej krwi i honoru…”

Europe in the Making

Tutajtutaj można znaleźć fragmenty książki autorstwa Waltera Hallsteina z 1969 roku. Po zakończeniu kariery zawodowej ten wpływowy współpracujący z nazistami prawnik został kluczowym architektem Komisji Europejskiej i przewodził jej przez 10 lat. Jego książka, zatytułowana „Europe in the Making”, opisuje mechanizmy kształtowania Komisji Europejskiej w sposób „dający jej nieograniczony monopol w podejmowaniu decyzji mających wpływ na całe społeczeństwo”. Co więcej, przepowiadając 40 lat temu stan, do którego ostatecznie doprowadzić ma Traktat Lizboński, stwierdził, że wyjątki od tej reguły powinny być „likwidowane przy pierwszej nadarzającej się okazji”, a „Komisja musi mieć bezwzględne prawo do podejmowania wszystkich środków niezbędnych do wdrożenia Traktatu bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody Rady Ministrów”.

List otwarty odrzucony przez Irish Times

Tutaj znajduje się list otwarty Fundacji Zdrowia dra Ratha skierowany do publikacji 18 stycznia 2008 roku w dzienniku Irish Times. Pomimo tego, że list przedstawiał polityczne i historyczne fakty dotyczące Unii Europejskiej, redakcja gazety odmówiła jego opublikowania, argumentując swą decyzję niechęcią do angażowania się w takie sprawy. Można się więc tylko zastanawiać, jakimi faktami nie chcą jeszcze się zająć…