Ankieta

Czy popierasz działania na rzecz referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego?


Kliknij tutaj , aby sprawdzić aktualne wyniki.

ODRZUC TRAKTAT LIZBONSKI!

Wcześniej celem naszej kampanii dotyczącej referendum był apel, aby wszystkim obywatelom dać możliwość zagłosowania w referendach w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Dotychczas ponad ćwierć miliona ludzi w całej Europie podpisało nasze petycje.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

KAMPANIA „REFERENDUM W SPRAWIE MEDYCYNY NATURALNEJ”

Celem kampanii jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wolnego dostępu do osiągnięć medycyny naturalnej opartej na podstawach naukowych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

PETYCJA NA RZECZ EUROPY TWORZONEJ PRZEZ LUDZI – DLA LUDZI

13 listopada 2007 roku ponad 30 osób ocalałych z obozu zagłady Auschwitz oraz z innych nazistowskich obozów koncentracyjnych spotkało się w Oświęcimiu na jednodniowej konferencji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Narzędzia

Wyślij stronę znajomemu

Dodaj tę stronę do zakładek

Wydrukuj tę stronę

 

INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO

Europejska Inicjatywa w sprawie Referendum to kampania na rzecz obywateli, aby mieli prawo głosować w referendach w sprawie każdej istotnej zmiany prawa narodowego lub europejskiego wpływającej na ich życie.

Każdy obywatel powinien mieć prawo do:

Organizacje wspomagające

Fundacja Zdrowia dra Ratha

Fundacja Zdrowia dra Ratha jest organizacją non-profit o działalności nakierowanej na poprawę zdrowia ludzkiego na skalę globalną poprzez badania, edukację oraz obronę praw chorych do korzystania z medycyny naturalnej. Odkrycia naukowe założyciela fundacji, dra Matthiasa Ratha, pioniera w dziedzinie badań nad medycyną naturalną, stanowią przełom w naturalnych metodach zwalczania chorób serca, raka i innych. Opierając się na wnioskach z szeroko zakrojonych badań, odkrywa on wielkie możliwości kontrolowania chorób za pomocą środków naturalnych. Fundacja stała się więc instytucją, która odgrywa kluczową rolę w szerzeniu wiedzy na temat medycyny naturalnej i walce o prawa do zdrowia ludzi na całym świecie.

La Leva di Archimede

La Leva di Archimede, stowarzyszenie na rzecz wolności wyboru i prawidłowej informacji reprezentuje entuzjastów naturalnego zdrowia, konsumentów, specjalistów z zakresu zdrowia oraz dystrybutorów naturalnych produktów zdrowotnych. Stowarzyszenie La Leva zostało założone w 1998 r. i działa we Włoszech na rzecz ochrony dostępu do naturalnej profilaktyki opartej na żywności oraz do leczenia naturalnego. „Rozpowszechniamy informacje za pośrednictwem popularnych wielojęzycznych stron internetowych i koordynujemy nasze działania z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Wierzymy, że reforma medyczna jest od dawna konieczna. Kontrolowanie medycyny przez żądne zysków koncerny farmaceutyczne i bezwzględne zatruwanie środowiska zmniejszyły naszą wolność wyboru i doprowadziły do ogólnego osłabienia zdrowia mimo dużych wydatków na publiczną ochronę zdrowia.”

National Health Federation

Założona w 1955 organizacja National Health Federation to międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze edukacyjno-wolnościowym, którego działalność skupia się na ochronie praw obywatelskich w zakresie spożywania zdrowej żywności, suplementów diety i stosowania terapii alternatywnych bez ograniczeń prawnych. Stowarzyszenie ma członków na całym świecie i jest kierowane przez Radę Nadzorczą i Radę Ekspertów skupiające reprezentantów 7 krajów. Jest ono jedyną organizacją konsumencką działającą na skalę globalną, której nadano status oficjalnego obserwatora (z prawem do wypowiadania się w kwestii wolności wyboru metod ochrony zdrowia) na posiedzeniach Komisji Kodeksu Żywieniowego, najważniejszego ciała zajmującego się normami żywieniowymi.

Partij voor Mens en Spirit

Party for People and Spirit (Partij voor Mens en Spirit) to nowa partia polityczna w Holandii założona w marcu 2008 r. Wierzy, że nowy wymiar polityki – oparty na dogłębnej realizacji jedności, całości i inspiracji – jest teraz koniecznością polityczną. Partia dąży do solidarności, kooperacji i otwartości i wierzy, że tylko dogłębne zrozumienie, autentyczna dbałość i otwarte umysły mogą prowadzić do decyzji i rozwiązań, których głównym celem jest dobre samopoczucie i szczęście obywateli. Życzeniem partii jest zapoczątkowanie nowej formy polityki, która postrzega obywateli jako partnerów oraz – na ile to będzie możliwe – związki nie tylko z ich potrzebami materialnymi, społecznymi, emocjonalnymi i duchowymi, ale również więź z naturą.

Serwis informacyjny Zeus

Serwis informacyjny Zeus powstał w lutym 2003 roku. Jego celem jest pomoc w konsolidacji ogólnoświatowego ruchu na rzecz wolności wyboru metody ochrony zdrowia, czyli koordynacji działań wszystkich ludzi i organizacji wierzących w zalety stosowania medycyny naturalnej i korzystających z jej metod. Prenumeratorzy otrzymują darmowe biuletyny Zeus News zawierające artykuły prasowe i internetowe z całego świata dotyczące problemów medycyny alternatywnej, homeopatii, farmakologii, ochrony środowiska, żywności modyfikowanej genetycznie, szczepionek i polityki.