OPINIEPEILING

Ondersteunt u de oproep tot een referendum over het Verdrag van Lissabon?


Klik hier om de huidige resultaten te bekijken.

VERWERP HET VERDRAG VAN LISSABON!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa.

Lees hier verder…

EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie.

Lees hier verder…

EEN EUROPA VOOR HET VOLK – DOOR HET VOLK

Op 13 november 2007 kwamen meer dan 30 overlevenden van concentratiekamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de Nazi's bijeen in Auschwitz voor een eendaagse conferentie.

Lees hier verder…

 

Verzenden van pagina

Bookmark

Print

 

INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM

PERSBERICHT – 8 december 2008

Ierse organisaties voor natuurlijke gezondheid roepen Europese leiders op om de Ierse ‘No’ stem te respecteren

KLIK HIER OM ONZE ONLINE PETITIE TE ONDERTEKENEN VOOR EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN.

Een groep toonaangevende Ierse organisaties voor natuurlijke gezondheid en hun aanhang roepen de Europese leiders op om het Ierse ‘nee’ tegen het controversiële verdrag van Lissabon, te respecteren. Zij uiten grote bezorgdheid over de ondemocratische en wazige manier waarop de Europese Commissie GM voedsel en landbouwproducten goedkeurt, over de voorgestelde beperkingen op de verkoop van vitamine supplementen en geneeskrachtige kruiden door de Europese Unie en over de nalatigheid bij het beschermen van de Ierse burgers tegen gevaarlijke resten fluoride in het drinkwater. Zij zeggen dat, als er een tweede referendum over het verdrag komt, zijn zich sterk zullen maken voor het opnieuw verwerpen van dit verdrag.

Deze organisaties, waaronder het GM-free Ireland Network, de Leitrim Organic Farmers Co-operative Society, the Irish Association of Health Stores and the Irish Institute of Nutrition & Health, zeggen dat de schadelijke invloed van de Europese Unie op hun sector toeneemt, waardoor het absurd is dat men van hen kan verwachten dat zij ‘ja’ zullen stemmen voor vervuiling van het Ierse ecosysteem en de voedselketen door GM gewassen, het stelselmatig belemmeren van de vrije keuze van mensen om te beschikken over een veilige en natuurlijke gezondheidszorg én de voordurende vervuiling van het drinkwater door industriële lozingen van fluoridenhoudend afval.

Michael O’Callaghan, Coördinator van het GM-free Ireland Network, zegt: “De Europese Commissie weigert nog steeds het recht te erkennen van de EU Lidstaten en gebieden, op het stellen van een totaalverbod op GM gewassen. Dit ondanks dat de Ierse Republiek, Noord Ierland, Schotland en Wales, samen met 10 landelijke regeringen, 175 deelstaat regeringen, 3500 locale autoriteiten en duizenden kleinere gebieden in de 22 EU lidstaten, zulke verboden willen implementeren of dat al gedaan hebben.

Erger nog, men gaat door met het toestaan van nieuwe GM producten op de voedsel en voedingmiddelen markt van de EU, tegen de wens in van de meeste consumenten en detailhandelaren. Deze worden zelfs gelegaliseerd als er geen meerderheid aan geldige vóór of tegen stemmen wordt verkregen tussen de EU lidstaten. Het verdrag van Lissabon kan dergelijke ondemocratische manier van besluiten nemen verder verruimen naar andere terreinen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Verder bouwen aan Europa op zo’n wankele basis is als het ware een recept voor rampen op lange termijn op het gebied van politiek, economie, milieu, gezondheid en ecologie. Net zoals als alle andere mensen, willen ook de Europese burgers méér democratie in plaats van mínder!”

John Brennan roept namens de Leitrim Organic Farmers Co-operative Society, de EU op om de Ierse stem tegen het Verdrag van Lissabon te respecteren: “Onze leden maken zich ernstige zorgen over het gebrek aan democratie dat wordt getoond bij de goedkeuringsprocedure voor GM producten ten behoeve van de landbouw en over de rol van de Europese Commissie en de Europese Voedsel en Waren Autoriteit bij deze procedure. Daarnaast zijn leden/medewerkers die zaken doen met gezonde voeding, ernstig bezorgd over de Food Supplements Directive (richtlijnen voor voedingssupplementen) en de gevolgen die deze zal hebben voor consumenten die daardoor belemmeringen zullen ondervinden bij het verkrijgen van supplementen en natuurlijke geneesmiddelen waarvan bewezen is dat deze goed zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen die er vertrouwen in hebben.”

Kathy Sinnott, lid van de European Parliament for Ireland South, zegt: “De Ierse consumenten die door de huidige verdragen worden blootgesteld aan gevaarlijk fluoridenhoudend afval in het drinkwater, zijn in de steekgelaten vanwege het niét bekrachtigen van verschillende cruciale EU richtlijnen die verondersteld worden de gezondheid en het milieu te beschermen. We hebben al EU richtlijnen voor voedingssupplementen die een fundamentele bedreiging vormen voor onze vitamine- en mineralensupplementen. Met het verdrag van Lissabon zullen we minder invloed kunnen uitoefenen op de Europese wetgeving die onze gezondheid, voeding en andere essentiële aspecten van ons leven, aangaat.”

Jill Bell, eigenaresse van een natuurwinkel en voorzitter van de Irish Association of Health Stores voegt toe: “Vorig jaar tekenden meer dan 60.000 Ierse consumenten een petitie tegen de overregulering in de EU, waardoor de verkoop van supplementen voor een natuurlijke gezondheid dreigt te worden verboden en innovatie in de tang wordt genomen. Waarom zouden wij ons onze cultuur, waarin het gebruik van natuurlijke middelen voor het behoud van onze gezondheid wordt bevorderd en verdedigd, laten afnemen ten behoeve van de bevordering van de “harmonisatie” in de EU? De EU zou de verschillende tradities in haar lidstaten moeten respecteren. De poging van de EU om overal gelijkheid door te drukken, vooral als het gaat om natuurlijke gezondheidszorg, zal écht niet vriendschappelijk worden ontvangen als het referendum over het Verdrag van Lissabon wordt overgedaan.”

Richard Burton, directeur van het Ierse Institute of Nutrition & Health, zegt: “Miljoenen Europeanen nemen dagelijks vitamines en mineralen in, als aanvulling op hun voeding en ter ondersteuning van hun gezondheid. Ondanks de benijdenswaardig veilige eigenschappen van deze natuurlijke, essentiële nutriënten, is de EU van plan om op deze stoffen de zelfde regulering toe te passen als die voor potentiële gifstoffen zoals bepaalde medicijnen, in plaats van deze als voedsel c.q. voedingsstoffen te beschouwen (en overeenkomstig te reguleren). Voedingssupplementen die therapeutische eigenschappen bezitten worden vogelvrij verklaard en daarmee wordt ons fundamentele recht op veilige en effectieve zorg voor onze eigen gezondheid geschonden.”

Paul Anthony Taylor, Coördinator van het Europese Referendum Initiatief, legt uit dat het Verdrag van Lissabon niet alléén door Ierland niet is geratificeerd: “Ik vind het bijzonder ironisch dat, ondanks het feit dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel een oproep aan het Ierse volk heeft gedaan om vóór het Verdrag van Lissabon te stemmen, haar eigen regering nog niet in staat is geweest om dit verdrag te ratificeren. Met in ons achterhoofd de wetenschap over waaróm dit nog niet is gebeurd, namelijk vanwege de wettelijk bezwaren die er tegen zijn aangevoerd op grond van het feit dat het principe van democratie wordt geschonden, wordt het steeds duidelijker waarom ook andere landen er niet positief tegenover staan. De Tsjechische president heeft laten weten dat hij het verdrag niet tekent tenzij het wordt geratificeerd door Ierland en ook Polen heeft het tot nu toe nog niet bekrachtigd. De Ierse voorstanders van natuurlijk gezondheidszorg staan niet alléén in hun verzet tegen verder verlies van zeggenschap over hun leven waartoe dit verdrag slecht de inleiding is. Als aan alle burgers in de 27 lidstaten van de EU zou zijn toegestaan om hun democratisch recht uit te oefenen door stemming via een referendum over dit verdrag, dan zou het zonder twijfel allang in de prullenmand zijn gegooid.”

CONTACTEN

GM-free Ireland

Michael O'Callaghan
Coordinator
GM-free Ireland Network
Little Alders, Knockrath, Rathdrum
Co. Wicklow
Ireland

Tel: +353 (0)404 43 885
Mobile: +353 (0)87 799 4761
Email: mail@gmfreeireland.org
Website: www.gmfreeireland.org

Irish Association of Health Stores

Jill Bell
President
Irish Association of Health Stores
Carrownalassan
Four Mile House
Co. Roscommon
Ireland

Tel: +353 (0)86 170 1193
Email: wellgood2@eircom.net
Website: www.irishhealthstores.com

Irish Institute of Nutrition & Health

Richard Burton
Director
Irish Institute of Nutrition and Health
6 Carlton Terrace
Novara Avenue
Bray
Co. Wicklow
Ireland

Tel: +353 (1)272 3003
Email: info@iinh.net
Website: www.iinh.net

Leitrim Organic Farmers Co-operative Society

John Brennan
Enterprise Centre
Hill Rd.
Drumshanbo.
Co. Leitrim
Ireland

Tel: +353 (0)71 9640868
Fax: +353 (0)71 9640869
Email: info@leitrimorganic.com
Website: www.leitrimorganic.com

European Referendum Initiative

Email: info@eu-referendum.org
Website: www.eu-referendum.org

NOOT VAN DE REDACTIE

GM-free Ireland

GM-free Ireland Network is een vereniging van personen en organisaties die samenwerken om genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) waaronder virussen, algen, bacteriën, zaden, gewassen, bomen, insecten, weekdieren, schaaldieren, vis, pluim- en ander vee, buiten de grenzen van het eiland te houden. Het steunt het recht van landbouwers op een duurzame toekomst en het recht van consumenten op de keuze van veilig GM vrij voedsel. Zij zet zich in voor verplichte vermelding GM op het etiket van vlees, pluimvee- en zuivelproducten van dieren die gevoed werden met GM voer en ook van GM ingrediënten in voedsel dat geserveerd wordt in restaurants, pubs en door cateringbedrijven. Zij zijn voorstander van een vrijwillige ban op GM veevoer zodat Ierse producten een geloofwaardig, GM vrij ‘huismerk’ op de Europese markt zullen zijn. GM-free Ireland vertegenwoordigt 130 organisaties, 19 plaatselijke overheden en meer dan 1 miljoen burgers en de door hun gekozen volksvertegenwoordigers die hebben verklaard dat zij GM gewassen buiten de grenzen van de plaatselijke streek of provincie zullen houden.

Irish Association of Health Stores

De Irish Association of Health Stores (IAHS) is een professionele handelsorganisatie die meer dan 80% van de natuurwinkels in de Ierse Republiek vertegenwoordigt. De vereniging werd opgericht in 1986 en de winkels die er lid van zijn worden geacht zich strikt te houden aan de ethische code zoals vastgelegd in de statuten. De aangesloten winkels zijn verspreid door het hele land en zijn uniek in de Ierse detailhandelsbranche door het belang dat zij hechten aan opleiding.

Irish Institute of Nutrition & Health

Het Irish Institute of Nutrition & Health biedt erkende holistische opleidingsprogramma’s over voedingsleer voor volwassenen om de kennis over wat gezonde van voeding te vergroten en deze over te dragen aan andere mensen.

Leitrim Organic Farmers Co-operative Society

Het Leitrim Organic Farmers Co-operative is een samenwerkingsverband van landbouwers die biologische landbouw promoten in het Ierse graafschap Leitrim sinds 1998 en de organisatie heeft meer dan 100 leden in Leitrim en de omliggende graafschappen. De doelstelling is het bevorderen van de handel en de afzetgebieden voor de producten van de aangesloten leden; het ontwikkelen van andere diensten voor de leden zoals het organiseren van opleidingen en trainingen; een adviescentrum te zijn voor bestaande of potentiële biologische boeren in de regio; en te lobbyen voor zaken die belangrijk zijn voor de biologische landbouwsector.

Het Europese Referendum Initiatief

Het Europese Referendum Initiatief is een campagne voor het recht van burgers op stemming door middel van een referendum wanneer er belangrijke wetswijzigingen zijn voor genomen zowel op landelijk, als op Europees niveau. Het initiatief gaat er op de eerste plaats van uit dat alle Europese burgers onmiddellijk de gelegenheid moeten krijgen om te stemmen voor (of tegen) het Verdrag van Lissabon door middel van een referendum. Een verbond van zeven niet gouvernementele organisaties en politieke partijen ondersteunen deze actie voor alle burgers van de 27 lidstaten van de EU.