OPINIEPEILING

Ondersteunt u de oproep tot een referendum over het Verdrag van Lissabon?


Klik hier om de huidige resultaten te bekijken.

VERWERP HET VERDRAG VAN LISSABON!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa.

Lees hier verder…

EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie.

Lees hier verder…

EEN EUROPA VOOR HET VOLK – DOOR HET VOLK

Op 13 november 2007 kwamen meer dan 30 overlevenden van concentratiekamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de Nazi's bijeen in Auschwitz voor een eendaagse conferentie.

Lees hier verder…

 

Verzenden van pagina

Bookmark

Print

 

INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM

PERSBERICHT – 14 oktober 2008

Europese consumentenorganisaties en politieke partijen eisen van de Europese top, dat ze het resultaat van het Ierse referendum goedkeuren

Klik hier om uw naam toe te voegen aan de grondwet voor een europa voor het volk door volk

Een delegatie van 7 niet-bestuurlijke organisaties en politieke partijen inclusief alle 27 landen van de Europese Unie(EU), eisen dat de Eu TOP het resultaat van het Ierse referendum en het verdrag van Lissabon goedkeurt. Zij zijn verontrust over rapporten van de Eu, om het resultaat van het Ierse referendum te negeren en het verdrag in werking te stellen. Ze willen koste wat het kost het Verdrag er door heen te drukken. De Ieren zeggen echter “nee is nee”. Tenzij het verdrag wordt verbroken en de belangen van de burgers van de Europese unie voor gaan op de belangen van multinationale bedrijven.

Dr Robert Verkerk, directeur van de Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid zegt: “De Fransen, Nederlanders en Ieren vertikken het om over te stappen naar een internationaal Verdrag, tegen de wensen van hun regeringen in. Ze willen geen overheersende controle over de hoofdthema’s: gezondheid, voedsel en landbouw door de Europese Unie waarbij zij geen inspraak hebben gehad. De meesten willen democratische regeringen, die luisteren naar de burgers en niet naar de richtlijnen van een oligopolische maatschappij die door de grootste producenten van de wereld wordt geregeerd (een situatie waarin een klein aantal producenten de markt beheerst). De mensen willen niet accepteren dat door dit systeem klakkeloos over de behoeftes van de individuele, regionale gemeenschappen en kleine ondernemingen wordt gelopen.”

Kathy Sinnott, Lid van het Europese parlement van Zuid-Ierland geeft als commentaar het volgende: “Slechts één lidstaat – Ierland – mocht stemmen over het Verdrag van Lissabon. De Ieren hebben nee gestemd, omdat ze het voorgevoel hadden, dat ze door dit Verdrag geen enkele inspraak meer hadden in belangrijke zaken zoals hun eigen gezondheid, voeding en landbouw. Ik geloof als de andere lidstaten toegestaan hadden dat hun eigen mensen mochten stemmen, dat ook zij het Verdrag van Lissabon zouden verwerpen. Persoonlijk zou ik willen dat het Verdrag slaagt maar ik denk echter niet dat dit in de nabije toekomst het geval zal zijn. Tenzij Europa van de mensen, door de mensen en voor de mensen is maakt dit Verdrag nog enige kans van slagen. Voor het belang van de Europese toekomst, roep ik Europa en zijn leiders op om de Nee stemming te respecteren, alsook de mening van de mensen die dit vertegenwoordigen.”

Scott Tips, Voorzitter van de Nationale Federatie van de Gezondheid, voegde toe: “Het Verdrag en de Europese Grondwet, dat is afgewezen door de Ieren, zou dan eveneens een superstaat vormen die de menselijke Vrijheid en Spirit totaal zal verpletteren indien de Eu regeringsleiders deze wettelijke verwerping van het Verdrag en de Grondwet negeren. Het commentaar van Minister van Buitenlandse zaken, Sir Edmund Grey, wanneer de staat beslist het Verdrag en de Grondwet te verwerpen, dan zal dit nog zwaarder wegen in 2008 dan destijds in 1914: “De lichten zullen in heel Europa uitgaan. In ons leven zullen wij die lichten nooit meer zien aangaan”.

Paul Anthony Taylor, directeur van Buitenlandse zaken van Dr Rath Health Foundation en campagnecoordinator zegt: “Dit verdrag is voor de derde keer verworpen, eerst de Fransen, Nederlanders in 2005 en nu de Ieren. Het feit is dat de leiders van Europa moeten inzien dat de burgers willen dat Europa in het belang van de burgers worden gediend en niet de belangen van de multinationals. ‘Nee’ is ‘Nee’, het wordt tijd dat de Europese leiders dat erkennen!”

La Leva Di Archimede is ten gunste van Europa voor de mensen, waar de stem van de burgers telt.Uiteraard betekent dat de Ierse stem van het referendum gehoord had moeten worden. La Leva’s president Sepp Hasslberger: “Hadden andere naties een soortgelijk referendum gehouden, ben ik ervan overtuigd dat de Ieren niet alleen gestaan hadden. De Nederlanders, Fransen en verscheidende anderen hadden zich samengevoegd om de Ieren te steunen voor de ‘Nee’ stemming.Zullen de staatshoofden het tekort aan democratie inzien, of zullen wij een nieuwe democratietrend zien?”

Louise McLean, Redacteur van Zeus Information Service verklaarde: “Één van de meest verontrustende zaken is het lidmaatschap van de Europese Unie, die door zijn draconische wetgeving de Natuurgeneeswijze en voedingsupplementen beperkt. Deze wetten zorgen ervoor dat mensen de Eu grootmacht ondemocratisch vinden. De burgers in de Eu willen het recht hebben om te zelf kiezen en willen niet gedwongen worden om gevaarlijke farmaceutische medicijnen te gebruiken. De staat is niet de baas over ons eigen lichaam. De mensen in Ierland, Frankrijk en Nederland zijn gefrustreerd over het feit dat hun stem niet gehoord wordt. ‘Nee’ betekent nee!”

Henk Bosveld, woordvoerder van de Partij voor Mens en Spirit, zegt: “Partij voor Mens en Spirit vindt de structuur van het huidige Europese bestuur onvoldoende democratisch. Het doel van het Europese bestuur moet zijn een partner van de burger te willen zijn inplaats van een topdown denkende autoriteit. De drie keer “nee” hebben erg duidelijk gemaakt dat de burger geen vertrouwen heeft in de wijze waarop Europa nu wordt aangestuurdWij willen een referendum in elk land van de E.U. over iedere ingrijpende verandering die de burgers van Europa betreft!”

De zeven organisaties zijn campagne aan het voeren voor de burgers, zodat de burgers het recht hebben om te stemmen over belangrijke veranderingen van wetten, zowel op nationaal als op Europees niveau. Hun campagne – het initiatief van het referendum – wordt gesteund door de Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid, de Alliance for Natural Health, de Dr. Rath Health Foundation, La Leva di Archimede, de National Health Federation, de partij voor Mens en Spirit, en Zeus Information Service.

Contactgegevens

Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid

Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit
Bahnhofstr. 1/1a
D-12555 Berlijn
Duitsland

Tel: +49 30 246479 200
Email: Info@Allianz-GFG.de
Website: http://www.agfg.de/

Alliance for Natural Health

Alliance for Natural Health
The Atrium
Curtis Road
Dorking
Surrey
RH4 1XA
Engeland

Tel: +44 1306 646550
Email: info@anhcampaign.org
Website: http://www.anhcampaign.org

Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation
Zurich Tower
Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Nederland

Tel: +31 457 11 11 00
Email: info@dr-rath-foundation.org
Website: http://www4.dr-rath-foundation.org/

Kathy Sinnott MEP

"St. Josephs"
Ballinabearna
Ballinhaswsig
Co. Cork
Ierland

Tel: +353 21 4888793
Email: kathysinnott@iol.ie
Website: http://www.wmaker.net/KathySinnott/

La Leva di Archimede

La Leva di Archimede
Rampa Brancaleone 58
00165 Rome
Italië

Tel: +39 06 63 58 84
email: archimede@laleva.cc
Website: http://www.laleva.org

National Health Federation

The National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia
California 91017
Verenigde Staten

Tel: +1 626 357 2181
Email: contact-us@thenhf.com
Website: http://www.thenhf.com/

Partij voor Mens en Spirit

Partij voor Mens en Spirit
Netherlands

Email: henkbosveld@kpnplanet.nl
Website: http://www.mensenspirit.nl

Zeus Information Service

Email: news@zeusinfoservice.com
Website: http://www.zeusinfoservice.com