OPINIEPEILING

Ondersteunt u de oproep tot een referendum over het Verdrag van Lissabon?


Klik hier om de huidige resultaten te bekijken.

VERWERP HET VERDRAG VAN LISSABON!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa.

Lees hier verder…

EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie.

Lees hier verder…

EEN EUROPA VOOR HET VOLK – DOOR HET VOLK

Op 13 november 2007 kwamen meer dan 30 overlevenden van concentratiekamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de Nazi's bijeen in Auschwitz voor een eendaagse conferentie.

Lees hier verder…

 

Verzenden van pagina

Bookmark

Print

 

INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM

PERSBERICHT – 5 juni 2008

Europese consumentenorganisaties dringen aan op een Iers 'Nee' tegen het Verdrag van Lissabon

KLIK HIER OM ONZE ONLINE PETITIE TE ONDERTEKENEN VOOR EEN REFERENDUM OVER HET VERDRAG VAN LISSABON.

Zes non-gouvernementele organisaties (NGO's), die gezamenlijk consumenten vertegenwoordigen uit alle 27 lidstaten van de Europese Unie (EU), dringen er bij Ierse stemmers ten zeerste op aan om 'Nee' te zeggen tegen het Verdrag van Lissabon tijdens het komende referendum. Voorstanders van het Verdrag beweren dat Europa er "efficiënter" van zal worden, maar de NGO's maken zich ernstige zorgen dat een 'Ja' in Ierland op 12 juni en de daarop volgende aanname in Brussel het groeiende gebrek aan democratie slechts zal verergeren. Zij zijn van mening dat de zogenoemde politieke en procedurele efficiëntie die zal voortvloeien uit aanname van het Verdrag, enkel kan worden bereikt via verdere beperking van de democratie, persoonlijke privacy en keuzevrijheid – en deze drie worden steeds meer bedreigd in de EU.

"Italianen en mensen uit vele andere landen in Europa zijn afhankelijk van Ierland om een sterk signaal te geven aan de Europese bureaucratie: Is het nu echt zo moeilijk om te begrijpen dat Europeanen meer zeggenschap willen in hun politieke toekomst? Een verenigd Europa mag dan een positieve ontwikkeling zijn, maar het wordt betekenisloos en zelfs schadelijk als de beslissing om te verenigen niet door de burgers zelf wordt gemaakt en als de manier waarop het gebeurd over ons hoofd heen wordt beslist", aldus Kathleen Gordon namens La Leva di Archimede. "Het is toch immers ons Europa?"

Dr. Robert Verkerk, Executive Director van de Alliance for Natural Health, voegde toe: "De Europese burgers beginnen steeds meer te beseffen dat de Europese agenda veel verder gaat dan enkel een gemeenschappelijke markt, en dat het nu begint de democratische principes die ons het meest dierbaar zijn, vooral vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid aan te tasten. Een van de gebieden die waarschijnlijk het meeste gevaar loopt, is onze keuzevrijheid op het gebied van gezondheidszorg, en vooral onze vrijheid in het kiezen voor natuurlijke of alternatieve behandelingen, waaronder het vermijden van vaccinaties voor onze kinderen. We roepen het Ierse volk dan ook op om 'nee' te stemmen op 12 juni – een 'ja' is weinig meer dan het afglijden naar een gecentraliseerd, dictatoriaal bewind vanuit Brussel."

Paul Anthony Taylor, External Relations Director van de Dr. Rath Health Foundation en coördinator van de campagne zei: "Onderzoeken wijzen uit dat een meerderheid van de Europese burgers een referendum wil over het Verdrag van Lissabon. Toch, ondanks het feit dat het Franse en Nederlandse volk in 2005 al 'Nee' heeft gezegd tegen 95 procent van de inhoud ervan, hebben Europese regeringen, waaronder die in Frankrijk en Nederland, ervoor gekozen dit verdrag te ondertekenen tegen de wil van het volk en zonder referenda. Dit is geen democratie, maar een dictatorschap, en het voorspelt niet veel goeds voor de toekomst als het verdrag wordt aangenomen. Europese burgers zouden het recht moeten hebben om hun leven in eigen hand te hebben en zelf beslissingen te nemen over wat het beste is voor henzelf en hun gezin. Een 'Nee' in Ierland op 12 juni zou daardoor de EU een sterk signaal geven dat een politiek systeem steun en respect van haar burgers dient te behouden, in plaats van afkeuring, anders gaat het ten onder."

Lutz Kliche, Voorzitter van de Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid, merkte op: "Het is echt ongelofelijk dat Europese burgers niet mogen beslissen over een dergelijk belangrijke kwestie met zulke grote consequenties voor de toekomst op de lange termijn. Als we kijken naar de manier waarop het zogenoemde 'hervormingsverdrag' door het Duitse parlement en de Bundesrat (inclusief de staatsregeringen) is gedrukt, dan worden er twee dingen zeer duidelijk: het verdrag is uitermate belangrijk voor de machtige groepen in Europa, en er wordt koste wat kost voorkomen dat wij, het volk, inspraak krijgen. Dit hecht een grote waarde aan de beslissing van de Ieren, aangezien zij de enigen zijn die grondwettelijk geraadpleegd dienen te worden. We roepen daarom onze Ierse mede-Europeanen op om het hervormingsverdrag af te keuren als frauduleuze manoeuvre, een slimme truc om fundamentele rechten van de burger weg te nemen onder het mom van zogenoemde vooruitgang. Deze vooruitgang dient enkel de multinationals en hun belangengroepen."

Scott Tips, President van de National Health Federation, verklaarde: "Gezien het feit dat het Ierse referendum de enige stem is die over dit verdrag wordt uitgebracht, is het uitermate belangrijk dat dit referendum wordt gehouden en dat er wordt geluisterd naar de wensen van het Ierse volk. Het is echter betreurenswaardig dat andere Europese lidstaten ervoor hebben gekozen hun burgers geen stemrecht in deze te geven en daarom feliciteer ik de Ierse overheid met het feit dat ze duidelijk de meest democratische staat van de Europese Unie is en toestaat dat het volk een stem uitbrengt."

Zeus Information Service hoopt dat het Ierse volk 'Nee' zal stemmen en het Europese project in de war zal sturen. Louise McLean, de redacteur, verklaarde: "Er komt een duidelijk 'Nee' van de Ierse boeren die zich realiseren dat EU-wetgeving hun landbouwindustrie ernstig zal belemmeren. Wat door de EU 'Post-Democratie' wordt genoemd, zal een enorme aanval betekenen op onze vrijheid en privacy als gewoonterecht. Iets wat we eeuwenlang in het VK hebben gehad – zal hierdoor worden weggevaagd. Er is een sterke neiging in EU-richtlijnen om ons recht te beperken om natuurgeneeswijzen, voedingssupplementen of alternatieve medicijnen te kopen of onszelf daarmee te behandelen. Veel mensen weten niet dat er 110.000 EU-wetten stilletjes hun weg hebben gevonden naar de Britse wetgeving en dat deze van kracht zullen worden nadat het nieuwe Verdrag van Lissabon wordt aangenomen en vrijwel zeker per 1 januari 2009."

De zes organisaties voeren campagne omdat ze willen dat burgers stemrecht krijgen in referenda wanneer belangrijke wetten, die op hen van invloed zullen zijn, worden gewijzigd op nationaal dan wel Europees niveau. De campagne, het Initiatief voor een Europees Referendum wordt ondersteund door de Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid; de Alliance for Natural Health; de Dr. Rath Gezondheidsalliantie; La Leva di Archimede; de National Health Federation; en Zeus Information Service.

Contactgegevens

Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid

Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit
Bahnhofstr. 1/1a
D-12555 Berlijn
Duitsland

Tel: +49 30 246479 200
Email: Info@Allianz-GFG.de
Website: http://www.agfg.de/

Alliance for Natural Health

Alliance for Natural Health
The Atrium
Curtis Road
Dorking
Surrey
RH4 1XA
Engeland

Tel: +44 1306 646550
Email: info@anhcampaign.org
Website: http://www.anhcampaign.org

Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation
Zurich Tower
Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Nederland

Tel: +31 70 35 38 196
Email: info@dr-rath-foundation.org
Website: http://www4.dr-rath-foundation.org/

La Leva di Archimede

La Leva di Archimede
Rampa Brancaleone 58
00165 Rome
Italië

Tel: +39 06 63 58 84
email: archimede@laleva.cc
Website: http://www.laleva.org

National Health Federation

The National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia
California 91017
Verenigde Staten

Tel: +1 626 357 2181
Email: contact-us@thenhf.com
Website: http://www.thenhf.com/

Zeus Information Service

Email: news@zeusinfoservice.com
Website: http://www.zeusinfoservice.com