OPINIEPEILING

Ondersteunt u de oproep tot een referendum over het Verdrag van Lissabon?


Klik hier om de huidige resultaten te bekijken.

VERWERP HET VERDRAG VAN LISSABON!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa.

Lees hier verder…

EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie.

Lees hier verder…

EEN EUROPA VOOR HET VOLK – DOOR HET VOLK

Op 13 november 2007 kwamen meer dan 30 overlevenden van concentratiekamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de Nazi's bijeen in Auschwitz voor een eendaagse conferentie.

Lees hier verder…

 

Verzenden van pagina

Bookmark

Print

 

INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM

Verwerp het Verdrag van Lissabon!

Verwerp het Verdrag van Lissabon!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa. Helaas was dit niet voldoende om te voorkomen dat de belanghebbenden achter de “Brusselse EU” hun ondemocratische plannen naar voren schoven om uiteindelijk het Verdrag van Lissabon te laten ratificeren. Het is daarom duidelijk dat wij onze eisen moeten bijstellen.

Van nu af aan zal de enige gepaste reactie, als het gaat om het Verdrag van Lissabon, het volstrekte verwerpen ervan zijn én het oproepen van iedereen, zoals politici en dergelijke personen, in heel Europa om hetzelfde te doen.

Klik op onderstaande knop om uw steun te betuigen vóór het verwerpen van het Verdrag van Lissabon.

KLIK HIER OM DE PETITIE TEGEN HET VERDRAG VAN LISSABON ELEKTRONISCH TE ONDERTEKENEN.

Waarom het Verdrag van Lissabon moet worden verworpen

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008 hebben laten zien hoe belangrijk het is dat mensen kunnen beschikken over het recht om een einde te maken aan de macht van een regime dat hun belangen niet meer behartigt.

Het Verdrag van Lissabon zal echter die mogelijkheid voor de mensen in Europa, nu en in de toekomst, uitsluiten.

Bovendien stel het Verdrag van Lissabon Europa bloot aan de heerschappij van bedrijven en hun belangen én maakt dit verdrag korte metten met de grondbeginselen van de democratie.

In een Europa dat is onderworpen aan het Verdrag van Lissabon, zal er op Europees niveau: géén onderscheid meer zijn tussen staatsrechtelijke machten; géén mogelijkheid voor burgers om hun president als leidinggevend hoofd van de regering te kiezen; en geen gelegenheid voor mensen om een zittende regering die mensenrechten misbruikt en beperkt, te vervangen.

Wij verwerpen zo’n Europa volstrekt!