OPINIEPEILING

Ondersteunt u de oproep tot een referendum over het Verdrag van Lissabon?


Klik hier om de huidige resultaten te bekijken.

VERWERP HET VERDRAG VAN LISSABON!

Voorheen lag de nadruk van onze campagne op de oproep om onmiddellijk aan alle mensen de gelegenheid te geven om door middel van een referendum te stemmen over het Verdrag van Lissabon. Tot nu toe zijn onze petities ondertekend door een kwart miljoen mensen in heel Europa.

Lees hier verder…

EEN REFERENDUM VOOR NATUURGENEESWIJZEN

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie.

Lees hier verder…

EEN EUROPA VOOR HET VOLK – DOOR HET VOLK

Op 13 november 2007 kwamen meer dan 30 overlevenden van concentratiekamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de Nazi's bijeen in Auschwitz voor een eendaagse conferentie.

Lees hier verder…

 

Verzenden van pagina

Bookmark

Print

 

INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM

Het Europese Referendum Initiatief is een campagne voor het recht van burgers op stemmen door middel van een referendum wanneer zij te maken krijgen met voornemens tot belangrijke wetswijzigingen, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Elke burger zou het recht moeten hebben om:

Ondersteunende organisaties

Dr. Rath Health Foundation

De Dr. Rath Health Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die is toegewijd aan het verbeteren van de menselijke gezondheid over de gehele wereld door middel van onderzoek, educatie en het verdedigen van de rechten van de patiënt op het kiezen van natuurgeneesmiddelen. De wetenschappelijke bevindingen van de oprichter, Dr. Matthias Rath, pionier op het gebied van onderzoek in natuurgeneeswijzen, bieden belangrijke doorbraken voor de natuurlijke behandeling van hartaandoeningen, kanker en andere ziekten. Zijn visie, ondersteund door zijn uitgebreide onderzoek, heeft de deur geopend tot de mogelijkheden van het beperken van deze ziekten met natuurlijke middelen. Als gevolg daarvan heeft de Alliantie een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van educatie op het gebied van natuurgeneeswijzen en mensenrechten aangaande de gezondheid over de gehele wereld.

La Leva Di Archimede

La Leva Di Archimede is een vereniging dat staat voor vrijheid van keuze en het verstrekken van correcte informatie. Deze vereniging vertegenwoordigt natuurliefhebbers, consumenten, natuurgeneeskundigen en de leveranciers van natuurlijke gezondheidsproducten. La Leva is opgericht in 1998 en heeft als doel het beschermen van biologische voeding en het beschermen van de natuurgeneeswijze in Italië. Ze verstrekken hun informatie op meertalige websites en werken samen met soortgelijke verenigingen in andere landen. Ze geloven dat de medische hervorming al lang is achterhaald. De winstgevende farmaceutische controle over de geneesmiddelen, hebben de vrijheid voor een eigen keuze drastisch verminderd. Het resultaat hiervan is een wereldwijde slechte volksgezondheid, ondanks de enorme uitgaven aan medicijnen wereldwijd.

National Health Federation

De National Health Federation werd in 1955 opgericht en is een internationale organisatie voor consumenteneducatie en gezondheidsvrijheid die zich inzet voor de bescherming van het recht om gezonde voeding te kunnen kiezen, voedingssupplementen en alternatieve geneeswijzen te gebruiken zonder overheidsbeperking. De Federation heeft consumentenleden over de hele wereld en een Raad van Bestuur en een Raad van Advies met vertegenwoordigers uit 7 verschillende landen. Daarnaast is het de enige gezondheidsvrijheidsorganisatie ter wereld die de status van waarnemer heeft (en op kan komen voor gezondheidsvrijheid) bij vergaderingen van de Codex Alimentarius, het hoogste internationale orgaan voor voedingsnormen.

Partij voor Mens en Spirit

Mens en Spirit is een nieuwe Nederlandse partij opgericht in maart 2008. Er is in deze tijd behoefte aan een vernieuwende politieke stroming, die een andere dimensie toevoegt aan de huidige politiek, gebaseerd op eenheid. Een manier van denken die een contrast vormt ten opzichte van het materiele en rationele denken. De partij streeft naar solidariteit,samenwerking en openheid, en diep gang ,is van mening dat alleen op deze wijze het welzijn en geluk van de medemens en partner kan worden gewaarborgd. Het is de wens van deze nieuwe politieke partij, om zoveel mogelijk te kijken naar de sociale, emotionele en geestelijke behoeften, maar ook wat ons met de natuur verbindt.

De Violetten

"De Violetten – een partij voor politieke spiritualiteit". De partij zet zich sinds 2001 actief in voor het bevorderen van meer spiritualiteit in de politieke met als doel meer holistische oplossingen te vinden voor de eerste behoeften van alle burgers.  "Die Violetten" beschouwen hun spirituele kijk op de wereld in overeenstemming met de moderne wetenschap en vullen deze aan met een spirituele, niet-materialistische dimensie. De partij richt zich in het bijzonder op holistische politiek door middel van het zorgvuldig omgaan met natuurlijke grondstoffen en de behoeften van mensen. Daarbij gaat het ook om de introductie van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor een levenslang minimum aan financiële zekerheid. Het referentiekader hiervoor is een direct beleefde democratie.

Zeus Information Service

Zeus Information Service werd opgericht in februari 2003. Het doel is het verenigen van de wereldwijde beweging voor gezondheidsvrijheid – mensen en organisaties die geloven in het nut van natuurgeneeswijzen en die deze willen blijven gebruiken. Het gratis tweewekelijks bulletin Zeus Information Service News bevat de beste artikelen uit de wereldpers en top websites – over gezondheidsvrijheid, alternatieve geneeswijzen, homeopathie, farma, milieu, GM-voeding, vaccinaties, mensen, politiek, samenzwering van de gevestigde orde, spiritueel, internetcensuur. Het onderwerp gezondheid is enorm veelomvattend en Zeus verzamelt artikelen over een grote verscheidenheid aan belangrijke onderwerpen die hiermee samenhangen.